• ارتباط با واحد IT
  • ارتباط با واحد فروش
  • ارتباط با روابط عمومی
  • ارتباط با دبیرخانه

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

headoffice@abyekcement.com  : دفتر مرکزی

IT@abyekcement.com : IT واحد

sale@abyekcement.com : واحد فروش

info@abyekcement.com : روابط عمومی

dabir@abyekcement.com : دبیرخانه

کارخانه : کیلومتر ۸۰ اتوبان تهران قزوین کارخانه سیمان آبیک
تلفن کارخانه : ۶۰-۳۳۱۳۰۴۵۹ – ۰۲۱
دورنویس کارخانه :۳۳۱۳۰۶۰۳ – ۰۲۱
دورنویس دفتر فروش : ۴۵۳۸۳۰۳۴ – ۰۲۶

دفتر تهران : میدان آرژانتین – بلوار بیهقی – خیابان ۱۶ – پ ۲۸
تلفن : ۸۸۷۳۷۹۵۱-۸۸۷۳۳۲۰۰ – ۰۲۱
دورنویس : ۸۸۷۳۹۵۱۷ – ۰۲۱

بازرگانی : 45382963 – ۰۲6

مالی : 33130701 – ۰۲1