اطلاعات اعضاء هیئت مدیره شرکت سیمان آبیک (سهامی عام) 

 

ردیف نام / نام خانوادگی سمت مقطع تحصیلی رشته تحصیلی تاریخ تولد خلاصه رزومه
۱ untitled2 محمود مؤذن چی رئیس هیئت مدیره / غیرموظف لیسانس امورمالی ۰۴ / ۱۲ / ۱۳۳۱ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره گروه صنایع سیمان کرمان
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سیمان زرین رفسنجان
معاون مالی واداری و عضو هیئت مدیره سیمان ساوه
معاون اقتصادی و امور شرکت‌ها شرکت سیمان تهران
۲ z عزت ا… زنگنه نایب رئیس هیئت مدیره/غیرمظف فوق لیسانس حسابداری ۰۱ / ۰۳ / ۱۳۵۰ معاونت مالی و پشتیبانی شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین
معاونت مالی و اداری شرکت مهندسی سامان بیس
معاونت مالی و اداری شرکت خانه سازی ایرانیان
۳ IMG10403053 علی‌اصغر گرشاسبی عضو هیئت مدیره / مدیرعامل لیسانس مهندسی برق ۳۰ / ۰۶ / ۱۳۴۹ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سیمان شاهرود و خاش و نهاوند
مشاور در شرکت سیمان تهران
مدیر طرح توسعه شرکت سیمان هگمتان
مدیر برق و رئیس کارخانه شرکت سیمان کردستان
۴ heydari محمد حیدری عضو هیئت مدیره / موظف فوق لیسانس علوم سیاسی ۱۷ / ۰۱ / ۱۳۶۴ مشاور رسانه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت
مشاور دفتر معاونت کل نهاد ریاست جمهوری
مشاور مدیرعامل موسسه توسعه هنرهای معاصر